Europejski Instytut Badań Rynkowych im. Jana Pawła II 

Rynek reklamy rozwija się teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to bezpośrednio związane z rozrostem sieci społecznościowych oraz ewolucją produktu, którego marketing należy oprzeć nie tyle na jego cechach, co na samym charakterze. Opinie klientów nierozerwalnie związane są z emocjami, dlatego podczas interakcji – np. z obsługą restauracji lub banku, mogą sobie oni szybko wyrobić opinię na temat całego miejsca.

Europejski Instytut Badań Rynkowych im. Jana Pawła II powstał w celu wspierania konkretnych i sprecyzowanych rozwiązań w działaniach marketingowych współpracujących z nami firm i instytucji. Cały czas angażujemy się w działalność charytatywną i utrzymujemy kontakty z fundacjami. Jeśli pracując jako socjolog chcesz zrobić coś dla świata wokół siebie, to w żadnej nastawionej jedynie na zysk firmie nie znajdziesz lepszych warunków niż w Europejskim Instytucie Badań Rynkowych im. Jana Pawła II. 

Siła w ludziach

Siłę należy pokładać w ludziach – tworzenie zgranego zespołu ma znaczenie zarówno za barem, jak i w międzynarodowej korporacji.  To nasza uniwersalna zasada, dlatego firmom oferujemy przeprowadzanie między innymi badań z wykorzystaniem techniki mystery shopper, która pozwala na bezpośrednią i szybką ocenę obsługi.

Sami również uważamy, że naszą główną siłą są współpracujące osoby i w związku z tym chcemy zapewnić im możliwość godnego życia i rozwoju opartą na wykonywaniu ciekawego i społecznie przydatnego zajęcia. Jeśli jesteś studentem na przykład socjologii szukającym okazji do odbycia ciekawych praktyk i uczącym się tworzenia projektów badawczych, u nas z pewnością znajdziesz miejsce dla siebie.

Dzięki wykorzystywanym przez nas metodom i starannie dobranemu zespołowi jesteśmy w stanie wykrzesać maksimum z zasobów ludzkich zarówno naszego instytutu, jak i każdej firmy, która zgłosi się do nas po pomoc. 

Śladem altruistycznych autorytetów

Celem Instytutu nie jest osiągnięcie zysku za wszelką cenę – to odróżnia nas od innych ośrodków badawczych czy zwykłych agencji reklamowych. Nasze działania są nastawione na usprawnienie działania również w instytucjach publicznych i społecznych. Skupiamy się także na tworzeniu miejsc pracy dla ludzi pragnących rozwijać się w kierunku socjologii i marketingu, nie zapominając również o osobach starszych i tych, które nie mogą podjąć stałego zajęcia.

W związku z powiązaniem pomysłodawców Instytutu z innymi prospołecznymi programami i instytucjami, nasze zasady etyczne oparte są na altruizmie. Nie bez powodu w nazwie Instytutu odnosimy się do tak zasłużonej osobistości – jednym z naszych zadań jest dalsze szerzenie filozofii Jana Pawła II, a więc nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim – prowadzenie uniwersalnego dialogu i życiowe wsparcie dla osób, które mogą go potrzebować.