• Czemu to badanie jest inne od wszystkich z jakimi się spotkałem?

Odp. Są badania, których cele są złożone i dotyczą wielu, równoległych procesów na rozległym rynku. Scenariusz badania  jest niestandardowy, bo tylko taki zapewni osiągnięcie odpowiedzi.

  • Jaką mam gwarancję, że zaciągnięty przeze mnie kredyt zostanie anulowany?

Odp. Europejski Instytut Badań Rynkowych (EIBR) zawiera z audytorem umowę, w której zobowiązuje się przystąpić do kredytu zaciągniętego przez audytora w ramach badania i spłacić wszelkie zobowiązania wobec kredytodawcy/wierzyciela. Zobowiązania EIBR są gwarantowane nieodwołalnym wekslem do kwoty ośmiocyfrowej.

  • Co się dzieje z  towarem zakupionym na raty?

Odp. Sprzęt zostaje przekazany do zleceniodawcy badania. EIBR nie zajmuje się towarem po jego przekazaniu.

  • Dlaczego nie mogę kupić na raty dowolnie wybranego towaru np. za 1000 zł?

Odp. Asortyment towaru w badaniu jest wyznaczany przez zlecającego i EIBR musi się stosować do jego wskazań.

  • Dlaczego nie mogę odstąpić od kredytu ?

Odp. Każdy kredytobiorca może odstąpić od kredytu w terminie określonym przez prawo. Jednak odstąpienie od kredytu przez audytora oznacza, że nie realizuje on badania.

  • Po jakim czasie mój kredyt zostanie anulowany?

Odp. Kredyt zostaje spłacony do 90 dni od daty jego zaciągnięcia.

  • Jaki jest cel badania skoro ankieta jest tak ogólna/prosta/lakoniczna?

Odp. Ankieta nie jest jedynym elementem, który podlega badaniu. Badanie obejmuje cały proces i wszystkie jego składowe.

  • Jak długo będzie trwał projekt i kiedy się skończy? Czy będą kolejne, jakie?

Odp. Zależy to od woli zlecającego. W intencjach stron badanie pomyślane jest jako wieloetapowy projekt, którego elementy będą się zmieniały w czasie.

  • Jak to się dzieje, że mogę dokonać badania w dowolnym banku?

Odp. Wynika to z istoty projektu. Badanie nie dotyczy konkretnego banku, a rynku.

  • Jak banki wykorzystują badania skoro są one wykonywane najczęściej tylko w 3 lub 4 z nich?

Odp. Nie należy sądzić po pozorach. Ilość badanych podmiotów zależy od skali badania. Ilość, struktura, aktywność w oferowaniu usług, zmiany w czasie są możliwe do oceny w badaniu jak najszerszym.

  • Dlaczego mogę wykonać tylko 5 badań w kwartale?

Odp. Takie warunki ustalił zleceniodawca badania.